Coronainitiativet | The Corona Initiative

Coronainitiativet "CoIn", ett initiativ från Galleri Bellange med vänner, avser utveckling av en prototyp till en basstation för unga volontärinitiativ mot coronapandemin i Sverige och internationellt. Genom CoIn kan unga som coronapermitterats till hemstudier hjälpa äldre och personer i riskgrupper att minska sin risk att drabbas av coronaviruset. Det är en förhoppning att de som behöver hjälp mer än en gång då kommer att möta en och samma volontär, vid behov högst två. De unga volontärerna erbjuds stöd i en kreativ miljö på basstationen och till att ta egna initiativ som svarar mot de behövandes önskemål. CoIN kommer att fordra ett uthålligt engagemang av volontärerna. För att ge dem ekonomiska incitament och för att bedriva verksamheten på ett smittpreventivt sätt välkomnas finansiell support via Swish nr 123 624 6417. Ditt bidrag gör skillnad. In English: The Corona Initiative "CoIn" aims at developing a pilot base station for local volunteer initiatives against the COVID-19 pandemic consequences in Sweden and worldwide. Young volunteers are invited to a creative environment and to take initiatives of their own in response to wishes from the elderly and others locked into their homes. All financial support is welcome for encouraging the volunteers, for upholding a sufficient time for their commitment, and for precautions taken to reduce the risk of virus transmission between the volunteers and to the elderly. Your contribution to Swish No 1236246417 can make a difference.